VALORACIÓ DE SITGES EN POSITIU DEL PLE MUNICIPAL DEL PASSAT 30 DE NOVEMBRE DE 2015

El passat 30 de novembre es va celebrar a l’Ajuntament de Sitges el setzè ple municipal de l’any. Un Ple que es va fer llarg i feixuc i que, tristament, no va poder comptar amb la participació del públic (creiem que és necessària una reflexió per part de tots els grups en aquest aspecte).

A manera de valoració, des de Sitges en Positiu volem aportar algunes reflexions que creiem importants:

PLA DE MANDAT ( Una declaració d’intencions que esperem veure concretada):

En l’acte, el Govern de Sitges va donar compte del Pla de mandat per al quadrienni 2015-2019. Un pla de Mandat formalment molt ben estructurat però amb molt poca concreció en quant el contingut. Les línies de treball són excessivament genèriques i en moltes ocasions, les actuacions no es corresponen amb els objectius proposats. El que més ens sobta però, és que no hi ha cap tipus de temporització, cap referència a quan es té previst executar cada acció. Més que un pla, aquest document és una declaració d’intencions que esperem veure concretat en els pressupostos municipals.

Tot i que no era el moment ni el lloc d’explicar-lo (dies abans, ja s’havia fet una roda de premsa i, l’endemà del ple, una presentació pública) entenem que el senyor Alcalde dediqués una bona estona a fer-ne un resum i valorem positivament que verbalitzés la seva intenció a millorar aquest document a partir de les aportacions dels diferents grups municipals així com de la ciutadania en general. En aquest sentit, ens comprometem a què el Govern trobi, en Sitges en Positiu, un col·laborador constructiu.

I com que la nostra intenció és col·laborar, el dia de Ple ja vam fer esment d’alguns aspectes que ens van cridar l’atenció:

Un dels blocs del pla de mandat és el SITGES DE LES PERSONES. Ens sobta que el Govern s’hagi, literalment, oblidat (així ho va manifestar la regidora Rossell quan li ho vam preguntar) d’un tema tan sensible com és la posició política davant els desnonaments. Vivim temps difícils i cal no oblidar els desfavorits. Del que no s’han descuidat és de parlar del centre obert; això sí, tenen certa recança a emprar el terme El Rusc. El nostre Rusc i el de molts sitgetans i sitgetanes. El Rusc que l’actual Alcalde no va dubtar en desmantellar en un obrir i tancar d’ulls perquè deia que no era rentable.

En aquest bloc del Sitges de les persones també es fa referència a l’àmbit d’Ensenyament. El govern es proposa reduir el fracàs escolar però ha decidit incloure-hi només una mesura: l’impuls a la lectura. Afavorir l’impuls a lectura és important però hi ha altres mesures que es podrien dur a terme i que el Govern no deu haver valorat. Per què no una sensibilització per a les ciències, per l’art, per les noves tecnologies…? Tenim la certesa (i així ho vam expressar) que per redactar aquest document, no s’ha tingut en compte l’opinió de molts dels agents implicats en l’educació dels infants i joves de Sitges. Malgrat que el regidor d’Ensenyament afirma que s’ha assegut amb tots els equips directius i amb totes les AMPES de Sitges, sabem que no és cert. I una cosa que no és certa, és una mentida. De mesures en aquest àmbit n’hem trobat a faltar moltes però també n’hi ha alguna que no acabem d’entendre: en el Pla de mandat 2015-2019 de Sitges es proposa fer un concurs de bones pràctiques educatives. Un concurs? Si no anem errats, les escoles no necessiten concursos, el que necessiten són recursos. Tot i la nostra insistència, el Sr. Carrillo (Regidor d’ensenyament) va defugir respondre què volia dir aquest punt així com molts dels altres punts els quals van ser qüestionats. Es va sentir incòmode i, amb cert cinisme, va valorar positivament la nostra preocupació pels aspectes educatius ja que a cada ple en fem referència. Doncs sí, ens preocupen els infants i joves de Sitges, ens interessen els aspectes educatius perquè creiem que són la base d’un futur millor i perquè creiem, com deia Nelson Mandela, que l’educació és l’arma més poderosa per canviar el món. A més (no ens n’amaguem) part del nostre equip de treball està format per docents i educadors així que, no li estranyi, que en tots els Plens insistim en demanar-li explicacions sobre el funcionament de la seva regidoria. Però si us plau, no s’ho prengui, en absolut, com a res personal.

Sobre el bloc de SITGES VILA EMPRENEDORA, creiem que manquen molt objectius específics com a destinació turística i, d’altra banda, ens preguntem quin tipus d’impuls plantegen per a l’oci nocturn. Cap a on vol anar el Govern? Quines són les seves línies mestres? Ens sorprèn (o no, de fet no podem obviar que és un govern liderat per un partit de dretes) que en els aspectes econòmics ni es plantegin accions concretes de tarifació social i progressivitat fiscal aplicant taxes municipals en funció dels recursos o que no es faci cap referència a la promoció dels productes de proximitat km0.

En el bloc de cultura veiem molt d’interès en el Folklore i molt poques referències a la cultura com a àmbit més ampli i internacionalista. Creiem que la balança queda força desproporcionada si el que pretenem és assolir el repte de fer de Sitges una capital cultural. De debò (i sense desmerèixer-la): feia falta marcar-se com a objectiu portar la flama del Canigó a la nostra vila?

Aquestes i altres propostes de millora (sobre els 6 blocs del Pla de mandat), van ser aportades per part del nostre grup municipal al passat Ple. Tot i així, ens abstindrem a detallar-ho punt a punt ja que creiem convenient comentar altres temes d’especial rellevància.

 

LES NOSTRES MOCIONS (que van comptar amb el suport de tots els grups):

Volem agrair el suport de gairebé tots els grups municipals en la moció que vam presentar en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural. També valorem molt positivament que tots els grups municipals votessin favorablement a la moció que Sitges en Positiu va presentar per garantir un pacte institucional per a l’eradicació de les violències masclistes. Creiem que en aquest tema, tal i com es va visualitzar al consistori, cal unanimitat.

 

 LA NOVA POLÍTICA (o de com el Govern és capaç de pervertir les paraules):

I per fi va arribar un dels moments culminants de la nit.

Com molta gent ja sabrà, els grups municipals de Ciutadans, de Nou Horitzó i Sitges Grup Independent, juntament amb Sitges en Positiu, vam presentar una moció sobre la necessitat d’un alcalde amb dedicació plena. En espera que algun altre grup s’hi adherís, la moció va ser presentada per urgència dies abans que comencés el Ple. Per tant, com totes les mocions d’urgència, abans de ser votat el seu contingut s’havia de votar si la urgència era, o no, procedent. I aquí, va començar l’espectacle.

La posada en escena per part del Govern va ser brillant, calculada, digne d’una novel·la de màxima tensió. La urgència va ser aprovada per unanimitat. Fins i tot l’equip del Sr Forns va votar-hi a favor mostrant la seva cara més amable, transparent i humil -si els grups creuen que és urgent, nosaltres no serem els que ens oposarem-. Tot i així, i com ja havien avisat a la Junta de Portaveus, van treure el primer as que tenien sota la màniga, -aprovem la urgència però pressionem el secretari per a què ens faci un informe que anul·li la moció i no pugui ser votada-. La cara humil començava mostrar-se més dura. El senyor secretari va demostrar-nos que té una gran capacitat lectora (però una pèssima empatia cap els oients) i durant més de deu minuts seguits va llegir un informe jurídic en el que venia a dir que la moció no podia ser votada perquè el consistori no té competències en aquest àmbit. Deu minuts senyor secretari, de debò que feia falta?

Per tant, la moció, malgrat ser discutida, no va poder ser votada. L’Equip de Govern va excusar-se en la legalitat per no deixar votar els regidors. El mateix equip de Govern que minuts abans ens feia posicionar-nos i aixecar la mà en la moció que ells van presentar sobre la Independència de Catalunya en la qual l’Ajuntament no té cap competència (per cert, Sitges en positiu té llibertat de vot i dos dels nostres regidors hi van votar a favor mentre que l’altre es va abstenir), ara ens deia que, la moció que nosaltres (i altres grups) presentàvem no era (jurídicament) competència de l’Ajuntament. Lleig, jurídicament legal, però lleig.

Tot i així, sí que ens van deixar parlar (votar no, però parlar sí, molt amables, gràcies).

Volem aclarir que el que demanàvem els grups signants de la moció era simplement que l’alcalde de la nostra vila, dediqués tots i cadascun dels seus esforços en la millora de Sitges. Actualment el Govern de Sitges està format per vuit regidors dels quals només 5 tenen dedicació plena. Sitges necessita un alcalde al 100%. A nosaltres ens sembla fantàstic que el Diputat de Turisme sigui de Sitges; més encara, ens encantaria que el President de la Generalitat fos de Sitges. No té res a veure una cosa amb l’altra. Però avui, la situació de la nostra vila es prou delicada com per exigir que la única feina del seu màxim representant sigui tenir cura del poble. I no ens expliquin històries que de moment, malgrat els esforços del senyor Moliné per beatificar-lo públicament, el Sr. Miquel Forns no té el do de l’ omnipresència.

Sí, va ser el senyor Moliné l’encarregat de defensar l’alcalde. Ja ens semblava estrany que no obrís boca durant les tres primeres hores. Ni una paraula havia dit fins el moment. És que es guardava per al seu moment estel·lar. En tant que fidel escuder es va alçar i va recitar solemnement les paraules que portava estudiades de casa. A la junta de portaveus l’Alcalde havia perdut els nervis, havia mostrat el seu costat més fosc, havia, fins i tot, amenaçat el nostre portaveu. I ara no podia permetre’s tornar a exaltar-se en públic. Per això, va ser el Sr. Moliné l’encarregat d’engegar el ventilador:

  • Va recitar-nos un llistat de persones afins als nostres partits que tenen duplicitat de càrrecs (en aquests casos nosaltres tampoc hi estem d’acord, però del què discutíem en aquell moment era sobre el Sitges actual).
  • Ens va acusar d’irresponsables, d’actuar amb desídia, de deslleials i de fer vella política (però si simplement pensem que què l’Alcalde tingui la cartera de diputat de Turisme és incompatible amb el que Sitges necessita! tan dolent és això?).
  • Va verbalitzar que no li havia agradat el to agressiu (cap grup, ni nosaltres, va tenir un to agressiu, ni desafiant ni mal educat; en absolut, simplement es va llegir la moció de la qual n’hem fet difusió a les xarxes, res més; el to va ser serè però sincer).
  • Va repetir per activa i per passiva que no li agradava entrar en el terreny personal (i no va parar d’entrar-hi).
  • Es va vanagloriar de fer nova política quan en realitat va estar vint minuts dient “i tu més!” i realitzant atacs personals.
  • Però sobretot, sobretot, sobretot, el Sr. Moliné va dedicar una molt bona estona a embafar-nos explicant les bondats de l’Alcalde (Fidel escuder, Sancho Panza també defensava Don Quixot.)

Malgrat que la nostra idea no era qüestionar el sou sinó demanar una dedicació plena, va ser l’equip de Govern qui va posar sobre la taula aquest tema. I nosaltres no hi volíem entrar. Però si volen que hi entrem, hi entrarem. Durant anys i anys, hem hagut d’escoltar al Sr. Forns criticar el sou de l’anterior alcalde. Quants diners cobrarà el senyor Miquel Forns? Doncs gaire bé 100.000 euros anuals. Molt més que qualsevol alcalde anterior. Cobrarà 5669,22 euros bruts mensuals més totes les dietes per assistència als plens i a les juntes de govern (és a dir 402,43 euros per ple i 268,28 euros per junta). És a dir, als 79369,08 euros de sou bruts anuals com a diputat/alcalde, li hem de sumar 17.706, 6 euros bruts l’any en dietes d’assistència. En total 97075,68 euros bruts anuals. I parlem de brut perquè és com es computen els salaris i és com els analitzava ell quan estava a l’oposició (quan ell mateix criticava que l’Alcalde de Sitges cobrés 53426,84 euros bruts anuals).

Però repetim, a la moció no qüestionàvem el sou, qüestionàvem (i seguim qüestionant) que aquell que va guanyar les eleccions amb l’eslògan 100% Sitges, hagi tardat menys de mig any en oblidar-ho.

 

En definitiva, en el Ple municipal, altra vegada, el Govern liderat per Miquel Forns va demostrar que no ha entès res.

Deixa un comentari

El teu email no serà publicat